มาเปลี่ยนให้ดีกว่าที่เคยไปกับออริเฟลม

การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องยาก แต่การท่าเรื่องเดิมซ้ำๆ เพื่อหวังผลลัพธที่แตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นคุณต้องกล้าที่จะเผชิญความกลัวและบอกตัวเองให้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน กล้าอยากให้ฝันเป็นจริง คุณต้องกล้าที่จะเสี่ยงดูบ้าง

Comments Off on มาเปลี่ยนให้ดีกว่าที่เคยไปกับออริเฟลม
Close Menu