Call: 085-2580690 / LINE : JOOMTHA

ต้นกำเนิดของน้ำหอมและความเป็นมาของน้ำหอมที่คุณยังไม่รู้

กลิ่นหอมสามารถพาเราไปยังที่ต่างๆ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเอง แต่จะมีคนสักกี่คนที่รู้ข้อเท็จจริงของน้ำหอม มาย้อนเวลากันดีกว่าว่าน้ำหอมมีความเป็นมาอย่างไร

Continue Reading
Close Menu