ที่ปรึกษาความงามออริเฟลม 871281

น้ำหอม มายเดสทินี My Destiny การสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร

เอกลักษณ์อันเลอค่า แรงบันดาลใจจากทัวร์มาลีน อัญมณีล้ำค่า กลายมาเป็นสีสันและริ้วลายอันเป็นเอกลักษณ์บนขวดน้ำหอมแต่ลัขวดที่ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษในการพ่นหมึกลงในเนื้อแก้ว น้ำหอม มาย เดสทินี EDP ที่คุณครอบครองจึงเป็นหนึ่งเดียวในโลก ที่ไม่อาจมีใครลอกเลียน การสร้างสรรค์ที่ไม่ซ้ำใคร ครั้งแรกของโลก น้ำหอมมายเดสทินี EDP แต่ละขวดมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน ด้วยเทคนิคพิเศษในการพ่นหมึกสีลงเนื้อแก้วให้สีกระจายจนเกิดลวดลายเฉพาะเส้นสายสีเขียวในขวดแก้วแต่ละขวด ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากริ้วลายของอัญมณี ทัวร์มาลีน น้ำหอมมายดิสทินี EDP ทุกขวด…

Continue Reading
Close Menu